• Kópur stéttafélag - razem możemy więcej!

Fundusz edukacyjny

Fundusz edukacyjny

Związki zawodowe Kópur pragną wspierać swoich członków w jak najszerszym zakresie. Wiadomym jest, iż jedną z kluczowych kwestii na ścieżce rozwoju kariery jest edukacja. Kópur nawiąże współpracę z wieloma placówkami edukacyjnymi w kraju. Pracownicy o wyższych kwalifikacjach mogą liczyć na bardziej odpowiedzialne stanowiska, jak również wyższe wynagrodzenie. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych jest szczególnie ważne podczas obecnej, niepewnej sytuacji na rynku pracy.

Dlatego też związki Kópur utworzyły fundusz edukacyjny, dzięki któremu dofinansowywane są różnego rodzaju szkolenia oraz kursy. Fundusz edukacyjny będzie kładł największy nacisk na naukę języka islandzkiego. Nasze związki będą starały się zapewnić każdemu z członków dostęp do kursów języka islandzkiego, a także wszelkich innych szkół włącznie z Uniwersytetami. Uważamy, iż każdy kto ma zamiar osiedlić się w Islandii lub przebywać na wyspie przez dłuższy czas powinny mieć otwartą drogę do nauki języka. Niemniej jednak dla osób, które planują spędzić w Islandii krótki okres czasu (do 3 lat) wdrażana jest usługa tłumaczeń w sprawach zawodowych oraz instytucjonalnych. Tłumaczenia obejmują wsparcie tłumacza w zakładach pracy, instytucjach związanych z systemem opieki zdrowotnej czy instytucjach edukacyjnych.

Fundusz edukacyjny Kópur nakładał będzie również duży nacisk na rozwój osobisty każdego z członków. Wspieramy naszych członków w takich działaniach jak przedsiębiorczość świadcząc usługi konsultacyjne z zakresu otwierania działalności gospodarczej na terenie Islandii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby czerpać korzyści z bycia członkiem naszych związków prowadząc działalność gospodarczą.

Dopłatami objęte są:

– szkolenia i kursy związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem lub przekwalifikowaniem się do innego zawodu,
– studia,
– ogólne kształcenie w celu zwiększenia kompetencji,
– kursy językowe,
– kursy na prawo jazdy,
– kursy obsługi maszyn i urządzeń,
– opłaty egzaminacyjne,
– kursy z zakresu IT,
– szkolenia w ramach rozwoju organizacyjnego i korporacyjnego.

Dopłata edukacyjna wynosi 130.000 ISK raz w roku – kwota ta dotyczy pracowników zatrudnionych na 100% etatu, a dla osób pracujących w niepełnym wymiarze dopłata przyznawana jest proporcjonalnie. Płatność nigdy nie przekracza 75% kosztów nauki. Dodatek finansowy przysługuje osobom, które płaciły składki związkowe przez 6 miesięcy pod rząd w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz indywidualnie złożyły wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z rachunkiem do związków zawodowych.

Prawo do dopłaty edukacyjnej przysługuje osobom, które zmieniły pracę, jednak pozostały członkami związków zawodowych Kópur, a także tym, którzy z nieprzewidzianych powodów stracili pracę. Dla tych ostatnich prawo do dofinansowania obowiązuje przez 24 miesiące po zakończeniu zatrudnienia. Prawo do dofinansowania obowiązuje dla osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz osób bezrobotnych, jeżeli przebywając na takowym urlopie bądź bezrobociu płacą składki członkowskie.